Search

Search Results

Sumatra

eventc.1899-1902

location_onIndonesia

Schetze van de stad Batavia, voorsteden en Chineesche kamp, dienende ter aanwijzing der rivieren en grachten... moeten worden uitgediept, uitgegraven of gedempt

event1898

location_onIndonesia

Copie no. 2: Plan van den stadt en het casteel van Batavia met een gedeeltevan deszelfs voorsteeden en verdere buijtenplaatse ao 1762

event1898

location_onIndonesia

Situatie plan van Batavia met desselfs stranden en ommelanden tot de buiten posten Angiol, Noortwijk, Rijswijk, de Kelling , Ankee en de Fluit

event1898

location_onIndonesia

De stad Batavia met derzelver omstreken: Geteekend in 1826

event1898

location_onIndonesia

Atlas van Nederlandsch Oost-Indië

eventc.1897-1904

location_onIndonesia

Kaart van de Hoofdplaats Padang

event1896

location_onIndonesia

Plan of the town and suburbs of Rangoon

eventc.1895-1897

location_onMyanmar

Java

event1894

location_onIndonesia

Plan of Singapore town

event1893

location_onSingapore

Town of Singapore

event1892

location_onSingapore

Map of Singapore showing the principal residences and places of interest

event1892

location_onSingapore

close