Search

Search Results

Map of the Spanish and American trenshes on the south of Manila

eventc.1900-1909

location_onPhilippines

Military map of the Isle of Luzon

event1900

location_onPhilippines

Kaart der residentie Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo

event1899

location_onIndonesia

Manila

event1899

location_onPhilippines

Sumatra

eventc.1899-1902

location_onIndonesia

Kaart der Molukken

event1898

location_onIndonesia, East Timor

Kaart van het gebied bezet in Groot-Atjèh

event1898

location_onIndonesia

Kaart van het kasteel en de stad Batavia in het jaar 1667

event1898

location_onIndonesia

Manila, sus arrabales

event1898

location_onPhilippines

Schetze van de stad Batavia, voorsteden en Chineesche kamp, dienende ter aanwijzing der rivieren en grachten... moeten worden uitgediept, uitgegraven of gedempt

event1898

location_onIndonesia

Situatie plan van Batavia met desselfs stranden en ommelanden tot de buiten posten Angiol, Noortwijk, Rijswijk, de Kelling , Ankee en de Fluit

event1898

location_onIndonesia

Situatieplan van Batavia desselfs stranden en ommelanden

event1898

location_onIndonesia

close