Search

Search Results

Kaart van het gebied bezet in Groot-Atjèh

event1898

location_onIndonesia

De stad Batavia met derzelver omstreken: Geteekend in 1826

event1898

location_onIndonesia

Kaart van het gebied bezet in Groot-Atjeh

event1895

location_onIndonesia

Plan of the town and suburbs of Rangoon

eventc.1895-1897

location_onMyanmar

Plan of Singapore town

event1893

location_onSingapore

Topographische kaart der residentie Besoeki

event1888

location_onIndonesia

Plattegrond der stad Batavia

event1866

location_onIndonesia

Kaart van Soerabaia 1866

event1866

location_onIndonesia

close