Search

Search Results

De stad Batavia met derzelver omstreken: Geteekend in 1826

event1898

location_onIndonesia

Kaart van het gebied bezet in Groot-Atjèh

event1898

location_onIndonesia

Atlas van Nederlandsch Oost-Indië

eventc.1897-1904

location_onIndonesia

Kaart van het gebied bezet in Groot-Atjeh

event1895

location_onIndonesia

Kaart van het Westelijk gedeelte bezet in Groot-Atjèh

event1895

location_onIndonesia

Topographische kaart der residentie Besoeki

event1888

location_onIndonesia

Plattegrond der stad Batavia

event1866

location_onIndonesia

Kaart van Soerabaia 1866

event1866

location_onIndonesia

Kaart der residentie Soerakarta

event1859

location_onIndonesia

Kaart van de westerhelft der residentie Rembang

event1858

location_onIndonesia

Plan de la ville et forteresse de Malaca = Grondtekening van de Stad en Vesting Malakka

event1750

location_onMalaysia

Plan de la ville et forteresse de Malaca = Grondtekening van de Stad en Vesting Malakka

event1750

location_onMalaysia

close

  • Filter from 1726 to 1898

Current results range from 1726 to 1898