Search

Search Results

[Outline map of the capital Co-loa, North Vietnam]

event1900

location_onVietnam

Manila, sus arrabales

event1900

location_onPhilippines

Sketch showing positions of 1st Brigade, 2nd Division, 8th Corps, in operations against Manila

event1900

location_onPhilippines

Map of the Spanish and American trenshes on the south of Manila

eventc.1900-1909

location_onPhilippines

Kaart van Groot Atjeh, 1874-1895

event1899

location_onIndonesia

Kaart van het gebied bezet in Groot-Atjèh

event1898

location_onIndonesia

Copy of map furnished to commanding officers, 2nd Brig., 2nd Div., 8th Army Corps, on August 12, 1898

event1898

location_onPhilippines

Het door Nederland bezette gebied van Groot-Atjeh met de naaste omgeving

event1899

location_onIndonesia

Schetze van de stad Batavia, voorsteden en Chineesche kamp, dienende ter aanwijzing der rivieren en grachten... moeten worden uitgediept, uitgegraven of gedempt

event1898

location_onIndonesia

Copie no. 2: Plan van den stadt en het casteel van Batavia met een gedeeltevan deszelfs voorsteeden en verdere buijtenplaatse ao 1762

event1898

location_onIndonesia

Situatie plan van Batavia met desselfs stranden en ommelanden tot de buiten posten Angiol, Noortwijk, Rijswijk, de Kelling , Ankee en de Fluit

event1898

location_onIndonesia

Afbeeldinge van 't casteel en de stadt Batavia gelegen op 't groot eylandt Iava-Maior int Coninckrijck van Iaccatra

event1898

location_onIndonesia

close