Search

Search Results

Commercial highways between United States and Asia and the islands of the Pacific

event1900

location_onBrunei, Cambodia, East Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Southeast Asia, Thailand, Vietnam

Westkust Sumatra: Padang tot Vlakkehoek

event1898

location_onIndonesia

Noordkust Java: Westervaarwater van Soerabaja

event1898

location_onIndonesia

Oostkust Sumatra: Aroe-Baai

event1898

location_onIndonesia

Het door Nederland bezette gebied van Groot-Atjeh met de naaste omgeving

event1899

location_onIndonesia

Schetze van de stad Batavia, voorsteden en Chineesche kamp, dienende ter aanwijzing der rivieren en grachten... moeten worden uitgediept, uitgegraven of gedempt

event1898

location_onIndonesia

Copie no. 2: Plan van den stadt en het casteel van Batavia met een gedeeltevan deszelfs voorsteeden en verdere buijtenplaatse ao 1762

event1898

location_onIndonesia

Situatie plan van Batavia met desselfs stranden en ommelanden tot de buiten posten Angiol, Noortwijk, Rijswijk, de Kelling , Ankee en de Fluit

event1898

location_onIndonesia

Afbeeldinge van 't casteel en de stadt Batavia gelegen op 't groot eylandt Iava-Maior int Coninckrijck van Iaccatra

event1898

location_onIndonesia

Kaart der hoofdplaats Batavia omstreeks het jaar 1740

event1898

location_onIndonesia

Overzichtskaart van Groot-Atjeh en aangrenzende kuststaten

event1898

location_onIndonesia

De stad Batavia met derzelver omstreken: Geteekend in 1826

event1898

location_onIndonesia

close